V úterý 23. června se od 17.00 před Ministerstvem kultury konala demonstrace proti nové verzi památkového zákona. Akci uspořádala památková Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR - ASORKD a Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče – SPPPP, které k této akci společně vydaly tiskové prohlášení. V únoru t.r. zaslalo SPPPP otevřený dopis ministru kultury, ve kterém kriticky hodnotí nejen předloženou pracovní verzi zákona o památkovém fondu, ale i proces přípravy tohoto zákona.


Ministr kultury však vidí celou záležitost kolem sporného zákona jinak. Na webových stránkách Ministerstva kultury se ve stejný den objevila informace, nazvaná Nový památkový zákon se nachází ve fázi úspěšného vypořádávání připomínek (více zde).

Rádi bychom ještě zmínili, že náš odborový svaz zaslal prostřednictvím ČMKOS k návrhu zákona celou řadu připomínek, na nichž se podíleli naši členové - odborní pracovníci Národního památkového ústavu.


ASORKD: www.asorkd.cz
SPPPP: www.spppp.eu