Od března letošního roku bylo s určitým napětím očekáváno, koho ministr životního prostředí jmenuje ředitelem Správy Národního parku Šumava. K rozhodnutí došlo posledního červnového dne, kdy byl s účinností od 1. července jmenován dosud pověřený ředitel Pavel Hubený. Ve zdůvodnění svého rozhodnutí ministr Brabec mj. uvedl: „Rozhodl jsem se Pavla Hubeného dnes jmenovat plnoprávným ředitelem parku. V průběhu uplynulého roku naplnil moje očekávání a požadavky, které jsem si pro funkci ředitele parku stanovil. Přesvědčil mě o svých manažerských i odborných kvalitách, které považuji za základní předpoklad pro vedení instituce, jejímž cílem je ochrana toho nejcennějšího, co v naší přírodě máme."

Je otázkou, zda budou s rozhodnutím ministra spokojeni místní starostové, důležité však je, že zaměstnancům této významné jihočeské organizace skončilo období nejistoty. Mají ve svém čele člověka, ke kterému mají důvěru a který své práci rozumí.

Čtěte také:


Foto | Štěpán Rosenkranz / Správa NP Šumava