Fond kulturních a sociálních potřeb, známý pod zkratkou FKSP, je pro zaměstnance veřejné služby jediným zdrojem tzv. benefitů. Benefit je zaměstnanecká výhoda, čili výhoda poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nad rámec jeho mzdy, případně platu.

Objem finančních prostředků přidělovaných do FKSP je vždy úměrný výši platů v té které instituci, neboť se od konkrétního objemu prostředků zúčtovaných na platy odvozuje. Až do konce roku 2010 příděl do FKSP činil 2 %, od 1. 1. 2011 až do současnosti je tvořen 1 % z objemu prostředků na platy. Toto opatření (snížení přídělu na polovinu) zavedla tehdejší pravicová vláda s odůvodněním, že jde o přechodné úsporné opatření související s hospodářskou krizí.

 

V březnu t.r. předložilo ministerstvo financí do vlády materiál Plánované úpravy fondu kulturních a sociálních potřeb, ve kterém ale s navrácením původní výše přídělu – v rozporu s povolebními sliby současné vlády – nepočítá ani v roce 2016. A to přesto, že krizi máme šťastně za sebou a výsledky hospodaření prokazují až nečekaně optimistický růst.

Je třeba uvést, že vláda zatím rozhodnutí o FKSP neučinila a slíbila, že se téma znovu otevře při vyjednáváních o rozpočtu na rok 2016. Odborové svazy veřejného sektoru, mezi něž OSPKOP patří, vydaly k této situaci Prohlášení, ve kterém je i požadavek na zvýšení objemu příspěvku na tvorbu FKSP. OSPKOP se připojil vlastním stanoviskem. Za podpory vedení ČMKOS jsou odborové svazy veřejného sektoru připraveny i nadále vyjednávat za navrácení pravidla přidělovat do FKSP finance odpovídající 2 % objemu prostředků na platy.

Dnes už se veřejně mluví o tom, že platy ve veřejném sektoru, a v kultuře zvlášť, jsou extrémně nízké. Říká to premiér, uvádí to i současný ministr kultury. Benefity poskytnuté našim zaměstnancům z FKSP jsou jistě neskonale skromnější, než je tomu nezřídka v soukromé sféře. Právě proto je ale rozdíl, pokud je ve hře jedno, či dvě procenta! A proč by měli být zaměstnanci veřejné služby vedle nízkých platů nadále „trestáni“ i nižší úrovní FKSP?