K tragickému skonu mladé knihovnice v knihovně v Horní Bříze

V pondělí 25. května zemřela při výkonu své služby v knihovně v Horní Bříze mladá knihovnice, její život byl násilně ukončen rukou psychicky nemocného mladého muže.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) vyslovil soustrast rodině i blízkým pozůstalým a přislíbil jim finanční podporu z prostředků SKIP. K vyjádření soustrasti se přidávají další otřesení a šokovaní touto událostí – kolegyně a kolegové knihovníci, pracovníci dalších profesí. Mnozí při této navýsost smutné příležitosti opětovně upozorňují na situaci v kulturních zařízeních, která na pocitu bezpečnosti při práci nepřidává.

Předsedkyně OSPKOP PhDr. A. Machová, která pracuje v Národní knihovně ČR, se zamýšlí v této souvislosti nad bezpečnostními riziky práce v zařízeních široce otevřených veřejnosti: „V NK ČR – bez ohledu na tento tragický případ – už delší dobu diskutujeme o lepším zajištění bezpečnosti zaměstnanců. Po mnoha personálních restrikcích není dostatek zaměstnanců a financí, aby všechny služby mohly být obsazeny více lidmi… Kromě jiného je to i veřejný internet, jenž k nám láká lidi, kteří místo studia odborných dokumentů hrají na počítačích "zvláštní" hry nebo prohlížejí pochybné stránky. Registrujeme nárůst návštěv duševně nemocných, s nepředvídatelnými reakcemi některých z nich je potíž. Myslím, že zaměstnanci knihoven, ale i muzeí a galerií, by měli být školeni pro případ nestandardního chování návštěvníka. Ve velkých institucích by se možná uplatnil i speciálně připravený odborník.“ A dodává: „To, jak situace nejen v knihovnách dnes vypadá, je bezpochyby výsledkem mnoha faktorů. Více zde.

V OSPKOP jsme hluboce otřeseni a šokováni tragickou smrtí naší mladé kolegyně a vyjadřujeme soustrast její rodině i blízkým přátelům a známým. Knihovnického povolání si velmi vážíme, vždy vyžadovalo rozsáhlé znalosti a značný kulturní přehled, lásku k oboru samotnému a ochotu nezištně sloužit lidem. A to zvlášť v době, kdy povolání knihovníka zdaleka nepatří mezi společensky prestižní.

Čtěte také: