Rok 2015 je rokem 25. výročí většiny odborových svazů v rámci ČMKOS. Je tomu tak i v případě OS kultury. Herecká asociace oslavila toto jubileum vzpomínkovou akcí, na které se sešlo současné vedení se zakladateli HA ve výroční den jejího vzniku – 11. února. Přijali jsme pozvání prezidenta HA Jiřího Hromady a spolu s předsedou ČMKOS Josefem Středulou a všemi zúčastněnými si připili na další úspěšná léta této významné profesní i odborové organizace.

 

K výročí Unie orchestrálních hudebníků napsal její současný prezident Jiří Dokoupil kolegům z OS ČMKOS:
„Chci využít této příležitosti a poděkovat všem lidem, kteří se v minulosti zasadili o utváření naší Unie, o její rozvoj a zvýšení její prestiže. Děkuji všem současným členům, kdy je nepopiratelné, že bez jejich entuziasmu, nasazení a práce by Unie nemohla fungovat. Zároveň si přeji, aby nejen naše Unie byla společenstvím lidí, kterým není jedno osud kolegy, kde každý najde zastání a pomoc ve svízelné situaci.
Zároveň chci poděkovat vám, vedení ČMKOS, kolegům z ostatních odborových svazů, kteří se v rámci působení ČMKOS snažíte vzájemně zlepšit zaměstnanecké poměry bez ohledu na obor, či formu práce“.


OSPKOP gratuluje i ostatním kolegům z kultury, jejichž svazy, stejně jako náš Odborový svaz kultury a ochrany přírody oslavily, či letos oslaví 25. výročí svého založení. Zaměstnanci kultury jsou dosud nejhůře placenými zaměstnanci státu, jejich platy zdaleka neodpovídají významu jejich práce, ať už jde o výkonné umělce, či specialisty, pečující o hmotné kulturní dědictví. Proto je zájmem všech OS kultury, aby se nám společným úsilím podařilo zvrátit dosud přetrvávající macešský vztah všech dosavadních vlád ke kultuře a jejím zaměstnancům!