K přijetí Zákona o kultuře a dalších zákonů v oblasti kultury se současná vláda zavázala ve svém programovém prohlášení z 12. února letošního roku. Bez zjevného zájmu nejen médií nad osudem takto významného zákona proběhlo do 24. října připomínkové řízení k návrhu, který připravilo Ministerstvo kultury ČR. Předkladatelé návrhu vyšli z předpokladu, že zákon o kultuře by měl být jakousi obecně zastřešující normou již existujících zákonů k dílčím problematikám kultury. „Pokud stát prostřednictvím norem mimo jiné formuluje společenské zájmy, mělo by se takové vyjádření týkat nejen některých zájmů, ale i kultury," píše se v důvodové zprávě k zákonu, ve které je zároveň poukázáno na nutnost upravit zákonem vzájemnou působnost ministerstva kultury a krajů, příp. obcí tak, aby tato veřejná služba byla všemi jejími poskytovateli zajištěna ve stejném rozsahu a kvalitě na celém území České republiky.


Foto: Ludek – Wikimedia