V těchto dnech začíná rozhodující fáze vyjednávání o státním rozpočtu na rok 2015. Odborová strana jde do závěrečného boje dobře vyzbrojena – na tripartitě 17. září předloží zástupci ČMKOS svým partnerům v sociálním dialogu stanovisko, ve kterém požadují ještě na podzim t. r. provést úpravu platů ve veřejných službách a správě odpovídající celoročnímu nárůstu objemu platů o 3,5 % a dále  zvýšit navrhovaný objem prostředku na platy a ostatní platby za provedenou práci v návrhu státního rozpočtu pro rok 2015 ještě o 1,5 %, tj. na 5 %.

Zaměstnanci v kultuře a ochraně přírody mají tedy stále naději, že po mnoha letech konečně dojde na zvýšení jejich platů, které patří v celém národním hospodářství k těm nejnižším.

Ale nebojuje se jen o platy! Zejména v kultuře již pociťujeme tragické důsledky dlouhodobé arogantní politiky plošných škrtů zcela hmatatelně. Bezprostředně je ohrožen provoz jednotlivých institucí, bezpečnost jejich pracovníků i sbírek, ale i jejich základní činnosti, tedy plnění funkcí daných zřizovacími listinami. Ve státních institucích to samozřejmě znamená ohrožení kulturních, odborných a informačních služeb, které stát zřizováním a financováním těchto institucí veřejnosti garantuje.

V žádném případě nejde o abstraktní "odborové" hrozby. K tomu, jak nedostatečné financování ohrožuje hlavní činnosti Národní knihovny ČR, nám poskytl své vyjádření náměstek generálního ředitele NK ČR PhDr. Hanuš Hemola.