V duchu těchto slov, pronesených z úst ministra kultury se 27. května konalo již druhé setkání představitelů odborových svazů kultury se svým resortním ministrem D. Hermanem. Tentokráte však delegaci vedl nově zvolený předseda ČMKOS Josef Středula, který upozornil na dramatický rozpor mezi dikcí programového prohlášení a současnou realitou v kultuře, která se spíše povážlivě vzdaluje slibu dosáhnout pro resort kultury rozpočet odpovídající 1 % ze státního rozpočtu. Dále upozornil, že platy v kultuře jsou v celé státní sféře spolu s platy v sociální péči dlouhodobě ty nejnižší v zemi, přitom právě kultura je nejhůře placenou oblastí s vysokoškolsky vzdělanými zaměstnanci. Podle jeho slov kultura není jen oblastí zábavy a soukromého zájmu, jednoznačně má multiplikační efekt. Kriticky se vyjádřil k vládnímu dokumentu Státní kulturní politika na léta 2009–2014, na jehož realizaci v podstatě nedošlo a poukázal na důsledky řady nekoncepčních postupů ministerstva. Situaci v kultuře označil za hranou únosnosti a požádal ministra kultury, aby jeho ministerstvo zvýšilo tlak na ministerstvo financí, které by mělo postupnými kroky navyšovat plat těchto zaměstnanců a navázat tak na růst platů v soukromé sféře. Jednotliví předsedové OS kultury tato slova doplnili konkrétními příklady z pracovišť, kde jejich odborové svazy působí. Předsedkyně našeho OS Anna Machová mj. upozornila na paradoxní stav, kdy v důsledku desetiprocentního snížení dotací na platy v roce 2011 došlo k tomu, že zaměstnanci za více práce dostávají již čtvrtým rokem nižší platy.


Foto: ČTK

Ministr Herman vyslechl připomínky odborů s pochopením, potvrdil své rozhodnutí učinit vše, aby do konce roku 2017 bylo dosaženo 1% na kulturu ze státního rozpočtu a přislíbil brzké svolání pracovního týmu RHSD pro kulturu, kde budou palčivé problémy postupně projednány.

„V případě protestů kulturní sféry se osobně postavím do jejich čela“- D. Herman 29. 5. v ČT 24: zde