V celém kulturním světě se od roku 1977 každoročně slaví 18. květen jako Mezinárodní den muzeí. Tento svátek všech paměťových institucí ustanovila Mezinárodní rada muzeí (ICOM) s cílem neustále upozorňovat širokou veřejnost na významnou a nezastupitelnou roli muzeí v rozvoji celé společnosti.V České republice slavíme tento muzejní svátek od roku 1994. Letos si tedy již po dvacáté připomeneme jeho základní motto: „Muzeum jako významný prostředek kulturní výměny, vzájemného obohacování kultur a rozvoje vzájemného porozumění, spolupráce a míru mezi národy“.

Nedílnou součástí oslav Mezinárodního dne muzeí se stalo vyhlášení Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Slavnostní předávání cen již XII. ročníku za období od 1. ledna 2013 do 28. února 2014 proběhne ve čtvrtek 15. května 2014 od 17 hodin ve Sladkovského sále Obecního domu v Praze. Vyhlašovatelé jsou MK ČR a Asociace muzeí a galerií. Soutěží se ve třech hlavních kategoriích - muzejní výstava, muzejní publikace a muzejní počin. Více o soutěži zde

K větší propagaci muzeí přispívají také stále více oblíbené Muzejní noci, které se v ČR konají od roku 2004. Tehdy pouze v Praze a v Brně, ale postupně se přidávala další města po celém území ČR. Na rozdíl od Mezinárodního dne muzeí se Muzejní noci konají v různých termínech od 16. května do 14. června.

  • Festival muzejních nocí 2014 v ČR zde
  • Pražské muzejní noci od roku 2006 zde
  • Více o ICOM zde
  • Více o ICOM – Česká republika zde