Novým předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů se na jejím VI. sjezdu stal dosavadní šéf OS KOVO Josef Středula, na místopředsednická místa byli zvoleni vedoucí právního oddělení ČMKOS a známý odborník na důchodovou reformu Vít Samek a stávající místopředsedkyně Radka Sokolová, která dlouhodobě usiluje o lepší propagaci a zviditelnění odborů ve společnosti. Nový předseda na sjezdu zveřejnil své priority. Považuje za ně potřebu stmelovat činnost 29 odborových svazů, které jsou členy ČMKOS, aby se odborová centrála stala důstojným protihráčem svým sociálním partnerům. Zároveň upozornil, že pokud to bude nutné, bude centrála tvrdě vystupovat proti případným snahám oslabit postavení odborů a životní úroveň zaměstnanců. V diskusi k Programovému prohlášení ČMKOS vystoupila předsedkyně našeho svazu Anna Machová, která upozornila na tristní stav odměňování zaměstnanců v kultuře, na různá nebezpečí související se vstupem firmy Amazon na náš trh i na pochybné snahy hodnotit oprávněnost existence a státní podpory humanitních oborů, základního vědeckého výzkumu atd., pouze na základě jejich okamžitého ekonomického výnosu.

  • Videozáznamy VI. sjezdu ČMKOS zde
  • VI. sjezd ČMKOS v médiích zde
  • ČMKOS bude měnit svoji tvář zde