V rámci projektu „Posílení sociálního dialogu pro všechny zaměstnance – důstojná práce – ČR“ připravila odborová centrála ČMKOS seriál akcí v Moravskoslezském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji. V informačním stanu bude všem zájemcům poskytnuta možnost poradit se na místě s přítomnými experty na pracovní právo, bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo se jen seznámit s tím, co všechno mohou odbory svým členům nabídnout.
Zatímco v Moravskoslezském kraji již proběhla akce v Ostravě a Karviné, v Královéhradeckém a Plzeňském kraji lze tuto příležitost využít vždy od 12.30 v těchto městech:

18. března – Hradec Králové, Masarykovo náměstí
19. března – Náchod, Masarykovo náměstí
25. března – Plzeň, Náměstí republiky
26. března – Rokycany, Masarykovo náměstí

více informací na: www.odborynavasistrane.cz