Konec spekulacím učinil nově jmenovaný ministr kultury oznámením jmen všech svých náměstků. Ministr Daniel Herman jmenoval do funkce první náměstkyně JUDr. Kateřinu Kalistovou, nově byli náměstky jmenováni Mgr. Miroslav Rovenský a Ing. René Schreier. Čtvrtou náměstkyní zůstává PhDr. Anna Matoušková.
První náměstkyně Kateřina Kalistová bude mít na starosti odbory církví, mezinárodních vztahů, médií a audiovize, odbor legislativní a právní, odbor autorského práva a samostatné oddělení EU. Náměstek Miroslav Rovenský bude spravovat odbor umění, literatury a knihoven, odbor vědy a vývoje a odbor projektového řízení. Pod působnost náměstka René Schreiera pak bude spadat odbor ekonomický, odbor investic a odbor veřejných zakázek, informatiky a vnitřní správy. Náměstkyně Anna Matoušková bude i nadále řídit odbor památkové péče, odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií a také odbor regionální a národnostní kultury.
 
Profesní životopisy jmenovaných náměstků naleznete zde